LAHTI ENERGIAN MYYNTI

2021 talousarviossa kohdassa konsernihallinto, toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelman toteutus. Todetaan seuraavaa joka voi enteillä uutta yritystä myydä osa lahti energia oy:sta ensi vaalikaudella.

Toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelmalla 2019-2022 on tavoiteltu tuottavuushyötyjä kaupungin talouteen. Muuttuneessa taloustilanteessa ohjelman toimenpiteet eivät riitä tasapainoisen talousarvion toteutumiseen vuonna 2021 eikä suunnitelmavuosilla. Talousarviovalmistelun yhteydessä laadittu Lahden 30 kuukauden uudistamis- ja muutosohjelma sisältää uusia tulojen lisäämisen, menojen pienentämisen, omaisuuden realisoimiseen ja omaisuudesta saatavien tuottojen kasvattamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Siinä on mukana myös edellisen tasapaino-ohjelman toimenpiteitä. Ohjelmaan kuuluu palvelujen ja organisaation uudistamis- ja kehittämistoimenpiteitä tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Uudistamis- ja muutosohjelman toimenpiteiden suunnittelua jatketaan loppuvuoden 2020 aikana ja sen toteuttamista seurataan osana talousarvion seurantaa

Lahti Energiaa yritettiin kaupata tämän vaalikauden lopussa. Esitettiin että Lahti Energiasta voisi myydä esimerkiksi 1/3 osan. Mutta vaalit ovat liian lähellä. Päätös myymisestä on myös iso poliittinen päätös. Nähtiin että päätös myymisestä on helpompi viedä lävitse vaalien jälkeen. Jos puolueiden valtasuhteet säilyvät ennallaan. Eikä myyminen ensikauden alussa heikennä yksittäisen ehdokkaan asemaa tulevissa kunnallisvaaleissa. Joka varmasti näkyisi ehdokkaiden kunnallisvaaleissa saamissa äänimäärissä.

Myymistä perusteltiin sillä kun nyt, Lahden kaupungilla on suurinosa sijoituksista yhdessä isossa yrityksessä sijoitettuna, Lahti Energiassa.

Se halutaan nähdä riskinä. Haluten hajauttaa sijoituksia. Näin pienentäisimme riskiä. Sijoittaen myynnistä saadut tuotot toisiin yrityksiin.

Ensimmäinen kysymys nousee tässä kohtaa esille.

Onko Lahti Energian myymisestä saadut tuotot korvamerkittyä rahaa?

Sijoitetaanko se toisiin yrityksiin. Tai lähdetäänkö Lahti Energian myymisestä saaduilla tuotoilla. Paikkaamaan Lahden kaupungin heikossa olevaa taloutta. Joka on syntynyt rakenteellisten ongelmien, tehtyjen virheiden ja ideologiaan perustuvien päätösten seurauksena.

Lahti Energia toiminut vuosia hyvänä osingontuottajana Lahden kaupungille. Jos Lahti Energiasta myydään osa. Sijoittaen siitä saatu tuotto muihin yrityksiin. Miten voimme olla varmoja että löydämme samanveroisen sijoituskohteen. Sijoituskohteen jota Lahden kaupunki voi tarvittaessa ohjata, toivomaansa suuntaan omistaja ohjauksella. Sijoituskohteen jossa sijoitettuna oleva pääoma tuottaa tuottoa pääomalle yhtä paljon kuin Lahti Energia.

Osaa Lahti Energian myymisestä perusteltiin myös energia-alan murroksella. Antaen ymmärtää että energia-alan sektorilla on käynnissä jonkinlainen jopa kovatkin muutokset. Joka luo ja synnyttää energia-alalle epävarmuutta ja suuria uhkakuvia. Nämä muutokset ja uhkat nähdään ongelmana, joka väistyy vain kun osa Lahti Energiasta myydään.

Tässä kohtaan nouseekin toinen kysymys esille.

Lahti Energian hallituksessa, johtoryhmässä ja organisaatiossa työskentelee suomalaisen energia-alan huippuosaajia. Jotka tuntevat ja ovat toimineet energia-alalla vuosia.

Heidän asiantuntemus ja osaaminen riittävät vastaamaan ja ratkaisemaan energia-alalla, tulevien muutoksien ja uhkakuvien tuomat haasteet.

Edes osan myyminen Lahti Energiasta on järjetöntä. Lahti Energia on investoinnut viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana yli 400 miljoonaa euroa. Keskeisimpänä investoinnin kohteena on ollut kymijärvi III:n rakentaminen. 

Lahti Energian-korsernin vuoden 2019 liikevaihto 185,3 miljoonaa euroa.

Korsernin liikevoitto 20,5 miljoonaa euroa.

Emoyhtiö Lahti Energia Oy:n liikevaihto oli 142,6 miljoonaa euroa.

Tytäryhtiö LE-Sähköverkko Oy:n liikevaihto 39,3 miljoonaa euroa.

Lahden kaupungille maksettiin osinkoa 14,5 miljoonaa euroa. Korot, muut korvaukset ja kulut huomioiden Lahti Energia maksoi kaupungille yhteensä reilut 22 miljoonaa euroa.

Hyvä sijoituskohde, eikö totta?

Onko lahtelaisen ihmisen edun mukaista. Myydä osa Lahti Energiasta ulkomaalaisille kasvottomille sijoittajille, sijoittajille, jotka käyttävät varansa muuhun kuin lahtelaisen tai suomalaisen hyvinvoinnin rakentamiseen.